Misyonumuz
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ekonomik, hatasız ve talep edilen termine göre karşılamak
  • Ürün kalitesini ve güvenirliliğini sağlamak üzere ürün ve hizmetler ile ilgili mevzuata uymak
  • Firmanın rekabet gücünü artırmak, büyüme ve gelişmesini sürekli sağlamak
GÜLEÇ HAZIR DEMİR SAN. TİC. A.Ş. olarak;
Amaçlarımıza ulaşmak için sürekli iyileştirme anlayışı ile çalışır, teknolojik gelişmeleri izleriz. Tedarikçilerimizi kalite sağlamada ortaklarımız olarak görür ve işbirliğine önem veririz.
Kalite sağlamanın en önemli bileşeni insan kaynağımızdır. Bu anlayış doğrultusunda insan kaynağımızın bilgi ve yeteneklerinin sürekli geliştirilmesini, çalışanlarımızın bilgiyi paylaşarak ekip ruhu içinde çalışmasını gerekli görürüz.
Faaliyetlerimizi planlarken doğal çevrenin korunmasının topluma karşı önemli bir sorumluluğumuz olduğunu göz önünde bulundururuz.